กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

______________________________

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม