ศน.ธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ มอบทุนการศึกษา

ศน.ธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ มอบทุนการศึกษา

_________________________________

ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศน.ธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครสวรรค์ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน