ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย 1/2567

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย 1/2567

___________________________

วันที่ 17 พ.ค. 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์