ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

_____________________________________

วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565