บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

________________________________

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าหนองสาร จ.นครสวรรค์