โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวัลชมเชย การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวั

Read more

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนจัดหาของขวัญ ของรางวัลในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100%

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีร

Read more

เชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565

เชิญนักเรียนและผู้ปกครอง

Read more