คณะครูและนักเรียน ป.4-6 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

คณะครูและนักเรียน ป.4-6 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ก่อนเปิดเรียนในสถานศึกษา (On site)ในวันที่ 17 มกราคม 2565