นักเรียนมารับของขวัญของรางวัลจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

นักเรียนมารับของขวัญของรางวัลจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

____________________________________________________________________________________________

🎁ภาพผู้ปกครองและนักเรียนมารับของขวัญของรางวัลจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทาง Facebook Fanpage
🤟ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสมทบทุนจัดหาของขวัญของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้