บริษัท ไทยวัธนา เมทัลชีท จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 30,000 บาท

บริษัท ไทยวัธนา เมทัลชีท จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 30,000 บาท

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ บริษัท ไทยวัธนา เมทัลชีท จำกัด (คุณแม่สุเพ็ญศรี พวงเพ็ชร คุณประพาส พวงเพ็ชร) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 30,000 บาท