ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2565 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้