โครงการวิทย์คิดสนุก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการวิทย์คิดสนุก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

_____________________________________________________

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมโครงการวิทย์คิดสนุก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3