กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

_____________________________________

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 19.19 น. นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ อาคารอเนกประสงค์ สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์