วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

_______________________________________

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567