ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนจัดหาของขวัญ ของรางวัลในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนจัดหาของขวัญ ของรางวัลในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

__________________________________________________________________________________________

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนจัดหาของขวัญ ของรางวัลในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธวราราม ประจำปี 2565 🎁🎪👧🧒