โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวัลชมเชย การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวัลชมเชย การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

_________________________________________________________________________________________

🏆 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 🙋👧👑🏅🎪🏰