โครงการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564 📚👦🏻👧🏻🛎✏️