เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
__________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
🏰รับสมัครนักเรียนระดับชั้น
     👶🏻ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 62 – 16 พ.ค. 63
     👧🏻ชั้นอนุบาล 1  นักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62
     👦🏻ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 58 – 16 พ.ค. 59
     👩🏻ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
📝สมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม หรือสมัครออนไลน์ https://forms.gle/Vyq3VmSJ3vgwK1br9
📌ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
⭐️เรียนฟรี ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี⭐️

หลักฐานการรับสมัคร

  1. รูปถ่าย (สวมชุดนักเรียน) 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา
  3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา 6. ปพ. 1 (เฉพาะนักเรียนที่จะสมัครชั้น ม.1)
  4. อื่นๆ (ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล)

หมายเหตุ : เอกสารอย่างละ 2 ฉบับ, สมัครเรียนช่องทางออนไลน์นำเอกสารมายื่นในวันรายงานตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. : 0-5622-2214 , line official : @626wpxuh , facebook fanpage : @watchongschool