ซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยของปฐมวัย

ซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยของปฐมวัย 

____________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย การซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยของปฐมวัย

https://www.facebook.com/reel/6814467788603624