นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์และฝึกศึกษาทักษะการเรียนรู้ ผจญภัยไปในอวกาศ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์และฝึกศึกษาทักษะการเรียนรู้ ผจญภัยไปในอวกาศ

________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์และฝึกศึกษาทักษะการเรียนรู้ ผจญภัยไปในอวกาศ ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)