วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

_______________________________________________________________

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล