กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 

___________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ดังนี้
1) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ จำนวน 2 คน
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา