ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

____________________________________________________________________

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์