อบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

___________________________________________________________________________________

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 คุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์