ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ