นักเรียนมัธยมร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

นักเรียนมัธยมร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

__________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยคุณครูประจำชั้น ได้มาร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม