นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์

______________________________________________________________

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ทั้งนี้นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เยี่ยมชมการเรียนของนักเรียน