กิจกรรมปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2566

____________________________________

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ ในโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566