นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรียนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรียนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค

______________________________________________

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรียนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรครถจักรยานยนต์ ที่ วิทยาลัยการอาชีพ นครสวรรค์