พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันโครงการกีฬาภายใน Sport Day โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขั

Read more

“เครื่องประดับชุดไทย” ผลงานนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

“เครื่องประดับชุดไทย” ผล

Read more