พิธีปิดโครงการกีฬาภายใน Sport Day ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปิดโครงการกีฬาภายใน Sport Day ประจำปีการศึกษา 2565

__________________________________________________

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดโครงการ