พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันโครงการกีฬาภายใน Sport Day โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันโครงการกีฬาภายใน Sport Day โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ปีการศึกษา 2565

____________________________________________________________________________________

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการกีฬาภายใน Sport Day ปีการศึกษา 2565 ในวันแรก โดยมีนางสาวดารารัตน์  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาภายใน Sport Day ปีการศึกษา 2565

กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีเหลือง กีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 2565 (Sport Day)
กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีน้ำเงิน กีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 2565 (Sport Day)
วิ่งเปี้ยวระดับชั้นอนุบาล กีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม