“เครื่องประดับชุดไทย” ผลงานนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

“เครื่องประดับชุดไทย” ผลงานนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

__________________________________________________________________________

ผลงานนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
   เครื่องประดับชุดไทย เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดทำขึ้นจากการกระดาษที่เหลือใช้แล้ว และนำมาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นเครื่องประดับโดยการนำกระดาษมาออกแบบเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น สร้อย ต่างหู ข้อมือ รัดแขน กระจังหน้า เป็นต้น และตกแต่งด้วยเม็ดพลอยสีต่างๆ สามารถใช้แทนเครื่องประดับที่มีในท้องตลาดได้ อีกทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อนและลดขนะที่ทำให้เกิดมลพิษ