การแข่งขันกีฬา E-Sport เกม ROV ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 2565

การแข่งขันกีฬา E-Sport เกม ROV ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 2565

_______________________________________________________________________________________

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ปีการศึกษา 2565 ประเภทกีฬา Esport เกม ROV ของสีน้ำเงินและสีเหลือง ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ซึ่งกีฬา Esport ได้ถูกบรรจุเป็นปีแรก