ครูกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว ข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ครูกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

_______________________________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณครูกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว ได้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โดยได้นายสุธีร์  สุขฟอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการประเมิน