โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

_________________________________________________________________________________________________________

     วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ทราบประวัติความเป็นมาของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก Growth hormones prices ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆ