กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

_______________________________________

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี