ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

__________________________________________________________________________________

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาราชภัฎนครสวรรค์