กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

_____________________

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย