ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

_______________________________________

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน