พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

________________________________________________________________________________________________

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ในช่วงเช้าโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์