เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

__________________________________

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566