ยินดีต้อนรับ คุณครูรัตยากร เถื่อนสุขและคุณครูทศพล เชื้อปรางค์

ยินดีต้อนรับ คุณครูรัตยากร เถื่อนสุขและคุณครูทศพล เชื้อปรางค์ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง 

______________________________________________________

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านบ่อยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้มาส่งคุณครูรัตยากร เถื่อนสุข เนื่องในดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ในช่วงเช้า คุณครูรัตยากร เถื่อนสุข ครูโอนย้ายวิชาเอกภาษาไทย และคุณครูทศพล เชื้อปรางค์ ครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา กล่าวแนะนำตัวแก่นักเรียน เนื่องในดำรงตำแหน่งการทำงานวันแรก