สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ระดับเทศบาล)

สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ระดับเทศบาล)

_______________________________________________________________________

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ระดับเทศบาล) โดยมีรายการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
2. การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 และ ป.4-6
4. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6
5. การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 และ ป.4-6
6. การเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
7. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
8. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6