วันนวมินทรมหาราช

วันนวมินทรมหาราช

________________

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช