คณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567