มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

______________________________________________________________________

ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และรองผอ.กลยุทธ เปียอยู่มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่ไปร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)