มอบเงินโครงการอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

มอบเงินโครงการอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนได้มอบเงินโครงการอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6