นักเรียนชั้นป.6 ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก

นักเรียนชั้นป.6 ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มาฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6