รองนายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รองนายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ✌🏻👦🏻🏆🏫