มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

___________________________________

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
ในปีนี้โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูบรรเจิด แผ่พุ่มทรัพย์ และคุณครูสิริพรชัย แก้วสะอาดชูสิน